Anh, chị cho em hỏi 1 xíu với ạ. Công ty em mới thánh lập hồi tháng 6/2016 vậy …

Anh, chị cho em hỏi 1 xíu với ạ. Công ty em mới thánh lập hồi tháng 6/2016 vậy có phải làm đăng kí mẫu 06/GTGT không ạ.
Em cảm ơn anh chị nhiều..

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Anh, chị cho em hỏi 1 xíu với ạ. Công ty em mới thánh lập hồi tháng 6/2016 vậy …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *