HELP ME!e chào cả nhà. Hnay e nộp thuế tháng 11, mở ra phát hiện mục thuế gttt …

HELP ME!
e chào cả nhà. Hnay e nộp thuế tháng 11, mở ra phát hiện mục thuế gttt chua khấu trừ hét bị trả về 0 ( cty e vẫn còn đc khấu trừ), mở lại tháng 10 thì cũng bị y chang, trả về 0. Tháng 9 thì đúng.
Ngồi nhớ lại thì tháng trước khi khai bị dính vụ Htkk thay đổi ko khai đc, có thể do lúc cai lại phần cuối kì ko chạy qua.
E có 2 việc muốn hỏi :
1/ tháng 10 như vậy là bị sai ( tháng 10 ko phát sinh gì, chỉ đẩy cuối kì từ tháng 9 qua) e fai làm công văn lên chi cục hay khai chính sửa tren mạng hay the nào ạ.
2/ tháng 11 giờ bị liên đới, tren Htkk phần gttt chua khấu trừ bằng 0, e ko nộp báo cáo đc.
– vậy có cách nào nộp báo cáo cho tháng 11 ko ạ
– trường hợp khai thang 11 có phần thuế gttt chua đc khấu trừ , nhung ko biết trê chi cục thuế có hieu đc ko ( e khai chi cục thuế tan bình HCM )
E cảm on


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2016

account_box admin

3 thoughts on “HELP ME!e chào cả nhà. Hnay e nộp thuế tháng 11, mở ra phát hiện mục thuế gttt …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *