Gấp lắm aj. Cả nhà cho e hỏi. Công ty em ngành nghề kinh doanh là hoạt động hỗ t…

Gấp lắm aj. Cả nhà cho e hỏi. Công ty em ngành nghề kinh doanh là hoạt động hỗ trợ giáo dục. là trung tâm dạy ngoại ngữ. Nay có khách hàng thuê phòng học của cty làm hội trường. Thì có được xuất hóa đơn thuê hội trường không ạ. Ai biết chỉ dùm e. E cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Gấp lắm aj. Cả nhà cho e hỏi. Công ty em ngành nghề kinh doanh là hoạt động hỗ t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *