Cả nhà cho em hỏi về tỷ giá với ạ, Trường hợp công nợ bằng ngoại tê…

Cả nhà cho em hỏi về tỷ giá với ạ, Trường hợp công nợ bằng ngoại tệ 2015 đã đánh giá lại cuối năm theo tỷ giá mới (phát sinh lãi và đã ghi nhận vào cuối năm 2015). Vậy đến 2016, công nợ mình sẽ theo dõi theo tỷ giá đã được đánh giá tại thời điểm cuối năm 2015 đúng ko ạ. Cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *