Chào mọi người, chuyện là em chuẩn bị xin làm kế toán tại kho xăng dầu, vậy có a…

– Chào mọi người, chuyện là em chuẩn bị xin làm kế toán tại kho xăng dầu, vậy có ai có kinh nghiệm xin chỉ giáo cho em với được không ạ. e xin cảm ơn nhiều.

Tips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 19, 2016

account_box admin

0 thoughts on “Chào mọi người, chuyện là em chuẩn bị xin làm kế toán tại kho xăng dầu, vậy có a…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *