Đóng thuế thu nhập cá nhân với người lao động ở nước ngoài. Đối tượng nộp thuế tại Việt Nam

Đóng thuế thu nhập cá nhân với người lao động ở nước ngoài. Đối tượng nộp thuế tại Việt Nam.

Hiện nay tôi đang ở nước ngoài lao động, cách đây 2 tuần tôi nhận được cục thuế chính phủ Macao là chưa đóng thuế cho Chính phủ năm 2014, mức đóng đổi ra tiền Việt Nam đồng là 8 triệu đồng. Tôi có về công ty kiểm tra lại nhận được từ côgn ty cho biết mức thu nhập của tôi năm 2014 là không thể nào phải đóng mức thuế đó, tôi quay trở lại cục thuế hỏi rõ và được cục thể lời có thể do nhầm lẫn họ tên một ai đó, bảo tôi về Việt Nam nhờ họ điều tra và giải quyết, thư cũng đã gửi nhưng chưa đươc giải quyết, ngày mai tôi bay về Việt Nam để nghỉ phép 10 ngày. Giờ tôi có được xuất cảnh hay không?

Trả lời:

Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về đối tượng nộp thuế như sau:

“Điều 2. Đối tượng nộp thuế
1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

2. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

3. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này.”
Theo quy định của pháp luật thì đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 là cá nhân cư trú, là người có mặt tài Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam hoặc có có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Theo thông tin bạn đang ở nước ngoài lao động, tuy nhiên, bạn không nói rõ về việc cư trú của bạn, bạn có thuộc đối tượng cư trú tại Việt Nam theo quy định của Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 hay không?

Nếu bạn xác định là cá nhân cư trú có phát sinh thu nhập chịu thế thì phải nộp thuế theo quy định.
Còn nếu bạn xác định không thuộc đối tượng cá nhân cư trú tại Việt Nam thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, bạn không phải đóng thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007. Còn liên quan đến việc bạn có phải xuất cảnh hay không phụ thuộc vào quy định pháp luật của nước sở tại nơi bạn đang ở.
Về việc bạn đóng thuế tại nước sở tại thì thực hiện theo quy định của pháp luật nước sở tại nơi bạn đang cư trú.

local_offerevent_note December 17, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *