anh chị cho em hỏi, để quỹ tiền mặt ko bị âm thì e chọn cách đi vay cá nhân, vậy…

– anh chị cho em hỏi, để quỹ tiền mặt ko bị âm thì e chọn cách đi vay cá nhân, vậy e làm hợp đồng vay ai cũng được (như bản thân e chẳng hạn) hay phải là người có khả năng tài chính (như giám đốc)? nếu ko vay thì còn cách nào khác ko?

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

local_offerevent_note December 17, 2016

account_box admin

4 thoughts on “anh chị cho em hỏi, để quỹ tiền mặt ko bị âm thì e chọn cách đi vay cá nhân, vậy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *