Cho mình hỏi tỷ lệ trích cho quỹ đào tạo trong doang nghiệp nhà nước có quy định…

– Cho mình hỏi tỷ lệ trích cho quỹ đào tạo trong doang nghiệp nhà nước có quy định nào cụ thể không?
Cảm ơn mọi người nhiều!

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 15, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *