Các anh chị ơi giúp em với ạ. Em viết hóa đơn các thông tin khác thì đúng rồi ạ….

– Các anh chị ơi giúp em với ạ. Em viết hóa đơn các thông tin khác thì đúng rồi ạ. Nhưng phần họ tên ngưòi mua hàng đáng lẽ để trống nhưng em lại lỡ viết 1 chữ C vào đấy. Như vậy có sao k ạ. Có phải viết lại hóa đơn khác k ạ
Em cảm ơnTips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 15, 2016

account_box admin

18 thoughts on “Các anh chị ơi giúp em với ạ. Em viết hóa đơn các thông tin khác thì đúng rồi ạ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *