Anh chị cho hỏi tí được k:Đó là em muốn nghĩ ngang, nhưng em đã kí hợp đồng với…

– Anh chị cho hỏi tí được k:
Đó là em muốn nghĩ ngang, nhưng em đã kí hợp đồng với công ty dc 4 tháng rồi tiền đóng bảo hiểm em cũng tính bỏ luôn nhưng sợ sau này khi quay lai lấy sổ bảo hiểm thì bị phat tiền vì nghĩ ngang, vi em nghe nói sổ bảo hiểm chỉ dc cấp 1 lần duy nhất là đúng k ạ, hay la mình qua cty khác xin làm cái sổ mới có dc k

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 15, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *