mấy bạn ơi, ví dụ nếu ngày 23.8 chuyển khoản sai, 24.8 ngân hàng trả lại tiền, x…

– mấy bạn ơi, ví dụ nếu ngày 23.8 chuyển khoản sai, 24.8 ngân hàng trả lại tiền, xong rồi 15.9 cty mới chuyển lại khoản đó đi thì hạch toán thế nào ạ?khoản đó là phí photo hồ sơ 627 ạ

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 14, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *