Cả nhà cho em hỏi:Em đã đăng ký thành lập chi nhánh phụ thuộc ( khác tỉnh) xong…

– Cả nhà cho em hỏi:
Em đã đăng ký thành lập chi nhánh phụ thuộc ( khác tỉnh) xong rồi, đã nhận đkkd của chi nhánh. Vậy tiếp theo em cần làm các thủ tục gì nữa ah?

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 14, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *