có một bạn kế toán tranh luận với em về vấn đề hóa đơn sử dụng còn dư đến cuối n…

– có một bạn kế toán tranh luận với em về vấn đề hóa đơn sử dụng còn dư đến cuối năm báo hủy hết và đặt lại hóa đơn mới để sử dụng, ac cho e xin ý kiến ạ

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 13, 2016

account_box admin

13 thoughts on “có một bạn kế toán tranh luận với em về vấn đề hóa đơn sử dụng còn dư đến cuối n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *