Mọi người ơi giúp cho em ca này với.Năm 2009, công ty em có mua lô đất đô thị đ…

– Mọi người ơi giúp cho em ca này với.
Năm 2009, công ty em có mua lô đất đô thị để xây cư xá cho nhân viên, tổng giá trị là 11 tỷ trong đó thuế gtgt là 1 tỷ.Nhưng nhân viên kế toán trước đó hạch toán toàn bộ giá trị hóa đơn vào giá trị của Quyền sử dụng đất và treo ở TK241.trong các năm tiếp theo có các phát sinh chi phí về thiết kế,khảo sát để xây cư xá là 400 triệu, đến nay tổng giá trị của chi phí XDCB này là :11,4 tỷ.
Tuy nhiên năm nay, cty quyết định không xây cư xá nữa và bán lại lô đất này với giá trên hợp đồng là10 tỷ.
Các anh chị cho em hỏi:
1.Số tiền thuế GTGT:1 tỷ lúc mua quyền sử dụng đất đó hạch toán như vậy có đúng không?.và số tiền thuế đó nếu em muốn hồi tố để kê khai lại có được không?.(cty em đã quyết toán đến năm 2013).
2.Giá trị các chi phí về thiết kế,khảo sát để xây cư xá là 400 triệu có được đưa vào chi phí SXKD năm nay được không hay vẫn phải gắn liền với giá trị của lô đất?.
3.Bên em xuất hóa đơn bán lô đất này có phải chịu thuế GTGT 10% hay không?.(Vì đầu vào 10% đã nhập vào giá trị của lô đất, mà không kê khai khấu trừ).
Mong các anh chị giúp em với,Em xin cám ơn!.

Tips 1
Cả nhà có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 12, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người ơi giúp cho em ca này với.Năm 2009, công ty em có mua lô đất đô thị đ…”

  • 1. Theo TT 129/2008 thì chuyển quyền sử dụng đất không chịu VAT (kể cả các văn bản về sau này cũng vậy) nên cần xem lại cái hóa đơn mua đất kia.

    2. Các chi phí kia không làm tăng giá trị của mảnh đất và không hình thành nên tài sản nên chúng cần được ghi nhận vào chi phí của năm quyết định không xây KTX nữa. Việc có được tính vào chi phí được trừ hay không còn phụ thuộc vào các hóa đơn, chứng từ của các khoản chi phí này có hợp pháp hay không.

    3. Xem Khoản 10 ĐIều 7 TT 219.

  • Em cảm ơn các anh, cho em hỏi điều này nữa nhé : Tại Điều 7, Khoản 10, mục a.4 : giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng.Giá tại thời điễm chuyễn nhượng là : 11 tỷ.=> Giá tình thuế của bên em sẽ là : 10 tỷ – 11 tỷ = -1 tỷ. Vậy là không không có giá tính thuế GTGT phải không các anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *