Mình có xem qua bctc của Cty CP thì mình thấy có 1 dòng là : lợi ích của cổ đông…

– Mình có xem qua bctc của Cty CP thì mình thấy có 1 dòng là : lợi ích của cổ đông thiểu sô .mình chưa hiểu lắm về vai trò và ý nghĩa cho lắm, bạn nào bik giải thích giúp mình nhé . Thanks !

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 12, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *