Quản lý tài chính cá nhân !!!Chủ đề này có lẽ không mới nhưng hôm nay mình vướn…

– Quản lý tài chính cá nhân !!!
Chủ đề này có lẽ không mới nhưng hôm nay mình vướng phải nên muốn chia sẻ thảo luận cùng group.
Đề tài bắt đầu.
Mình có 1 người bạn làm chủ và làm cổ đông chính của một số Nhà Hàng Âu Á tại Hà Nội. Ngoài Nhà Hàng, bạn mình còn đầu tư 1 số lĩnh vực khác. Sau một thời gian khá thành công thì có 1 vương mắc như sau: Không kiểm soát được dòng tiền đầu tư. Khi thu về quá nhiều tiền và cũng có lúc chi quá nhiều tiền. Dòng tiền không cân đối được dẫn tới tình trạng sở hữu rất nhiều nhưng thực tế không biết mình có bao nhiêu tiền.
Lưu ý: mỗi một Nhà Hàng đều có kế toán và hệ thống sổ sách riêng. Do bạn mình không phải là chủ 100% của tất cả các nơi nên hầu hết các Nhà Hàng là độc lập, không do 1 nhóm kế toán quản lý ghi nhận. Ngoài Nhà Hàng, bạn mình còn đầu tư khá nhiều lĩnh vực khác. Do đó có cần và quan tâm tới việc Đầu Tư Tài Chính được kiểm soát chuyên nghiệp. Cần trợ lý hoặc quản lý tài chính riêng.
Đây cũng là sự quan tâm của rất nhiều người có tiền đầu tư đa dạng nhưng không tập trung vào 1 lĩnh vực nào khác. Cũng không thành lập công ty hay tập đoàn nào đó có qui mô và hoạch định rõ ràng hơn.
Group mình có ai quan tâm thì cùng trao đổi nhé!
Cảm ơn nhiều.

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 7, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Quản lý tài chính cá nhân !!!Chủ đề này có lẽ không mới nhưng hôm nay mình vướn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *