Mọi người cho e hỏi chút với ạ: Công ty e có quy định kỷ luật nhân viên là 1 thá…

– Mọi người cho e hỏi chút với ạ: Công ty e có quy định kỷ luật nhân viên là 1 tháng tự ý nghỉ việc lũy kế 2 ngày, 1 năm lũy kế 4 ngày thì sa thải. Cty áp dụng sa thải nhân viên và k thanh toán tiền lương tháng đó cho nhân viên đó.Như vậy có trái Pháp luật k ạ? Sếp xử lý như vậy e hoang mang quá.

Tips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 7, 2016

account_box admin

One thought on “Mọi người cho e hỏi chút với ạ: Công ty e có quy định kỷ luật nhân viên là 1 thá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *