ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI MẪU 06 Cái gì nghe có vẻ lằng tà lằng nhằng thì cần phải khái…

ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI MẪU 06

Cái gì nghe có vẻ lằng tà lằng nhằng thì cần phải khái quát được bản chất, và tìm ra quy luật của nó thì sẽ chỉ cần đọc một lần, hiểu cho mọi lần nghĩ tới nó.
Bài lược bỏ những từ mà ai cũng hiểu ^^

Doanh thu:
+ Dưới 1 tỷ
+ Kê tháng: tính từ T11 năm trước, đến T10 năm hiện tại
+ Kê quý: Q4/năm +Q1,Q2,Q3 năm hiện tại
+ Mới thành lập, chưa đủ 12 tháng: tính bình quân tháng x 12 tháng

Thời hạn:
+ Trước 20/12.
+ Mới thành lập hạn nộp chậm nhất trước thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đầu tiên phát sinh.

Kỳ áp dụng:
+ Áp dụng ổn định 2 năm liên tục
+ Thành lập Q1+2+3: nộp 06 áp dụng cho đến cuối năm, đến 20/12 năm đầu tiên nộp lại 06 lần 2 để áp dụng cho 2 năm tiếp theo
+ Thành lập Q4: áp dụng Q4+ 1 năm tiếp theo

=> Diễn giải lại là: thành lập Q4 năm trước, và 3 quý đầu của năm sau sẽ tuân thủ chung quy luật, chỉ khác nhau kỳ đầu, còn các kỳ sau áp dụng chung một chu kỳ => quan sát bảng tổng hợp cho cả 10 năm sau, sẽ nhìn rõ quy luật này.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 7, 2016

account_box admin

20 thoughts on “ĐỐI TƯỢNG KÊ KHAI MẪU 06 Cái gì nghe có vẻ lằng tà lằng nhằng thì cần phải khái…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *