Cho e hỏi trong thời gian thử việc có dc nghỉ phép mỗi tháng một ngày có lương k…

– Cho e hỏi trong thời gian thử việc có dc nghỉ phép mỗi tháng một ngày có lương không ạ??? Có dc thưởng tết k ạ….sắp tết rồi

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 2, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cho e hỏi trong thời gian thử việc có dc nghỉ phép mỗi tháng một ngày có lương k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *