Anh chi oi cho em hoi voi a, minh dang ky nguoi phu thuoc thue thu nhap ca nhan …

– Anh chi oi cho em hoi voi a, minh dang ky nguoi phu thuoc thue thu nhap ca nhan o phan mem nao vay a? Ben thue TNCN gay HTKK vay a? Em cam on Anh Chi nhieu

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 2, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Anh chi oi cho em hoi voi a, minh dang ky nguoi phu thuoc thue thu nhap ca nhan …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *