giờ xem lại phát hiện ra : em lại để tên ng ký là tên kế toán, không phải tên gi…

– giờ xem lại phát hiện ra : em lại để tên ng ký là tên kế toán, không phải tên giám đốc : không biết có sao không a/cTips 1
Anh chị có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 1, 2016

account_box admin

2 thoughts on “giờ xem lại phát hiện ra : em lại để tên ng ký là tên kế toán, không phải tên gi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *