Chào các bạn bây giờ nhưng người lao động không chịu đóng bảo hiểm vì lý do ngườ…

– Chào các bạn bây giờ nhưng người lao động không chịu đóng bảo hiểm vì lý do người ta ở nhà đã có bảo hiểm y tế ở phường xã, đi khám bất cứ viện nào cũng được 100% rồi thì công ty phải làm như thế nào ạ? bên mình nói đủ cách mà họ vẫn k đóng, mà bên mình là nghề vất vả nên khó tuyển công nhân lắm nên k thể không ký hợp đồng với người lao động được.

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 1, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Chào các bạn bây giờ nhưng người lao động không chịu đóng bảo hiểm vì lý do ngườ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *