anh chị trong group cho em hỏi chút với ak. khi mà em lập biên bản bàn giao mua …

– anh chị trong group cho em hỏi chút với ak. khi mà em lập biên bản bàn giao mua xe ô tô thì em có phải cộng thêm cả phần lệ phí trước bạ vào nguyên giá của chiếc xe đó không ak? em xin cảm ơn ak.

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note December 1, 2016

account_box admin

2 thoughts on “anh chị trong group cho em hỏi chút với ak. khi mà em lập biên bản bàn giao mua …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *