Công ty mình bên xây dựng khách hàng thỏa thuận không lấy hóa đơn nhưng phải chu…

– Công ty mình bên xây dựng khách hàng thỏa thuận không lấy hóa đơn nhưng phải chuyển vào tk cty chứ k chịu chuyển vào tk cá nhân, do thỏa thuận không lấy hđ nên sếp không cho xuất hóa đơn, giờ số tiền cứ treo vậy thôi hả mọi người, hỏi sếp giờ giả quyết sao thì sếp bảo mai mốt tính, có cách hạch toán nào để hết công nợ không?

Tips 1
Anh chị có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 29, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Công ty mình bên xây dựng khách hàng thỏa thuận không lấy hóa đơn nhưng phải chu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *