Cả nhà mình có ai bị bảo hiểm lên kiểm tra kg ạ? CTy e bị gửi thông báo lên ktra…

– Cả nhà mình có ai bị bảo hiểm lên kiểm tra kg ạ? CTy e bị gửi thông báo lên ktra…V hồ sơ mình cần cbị gì ạ? Mong cả nhà help e với…?Cám ơn cả nhà nhìu!

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 29, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà mình có ai bị bảo hiểm lên kiểm tra kg ạ? CTy e bị gửi thông báo lên ktra…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *