Cả nhà giúp e định khoản nv này với ạ :31/10 Đến thời hạn thu nợ khách hàng C s…

– Cả nhà giúp e định khoản nv này với ạ :
31/10 Đến thời hạn thu nợ khách hàng C số tiền 190 trd , khách hàng C không có khả năng thanh toán bằng tiền , nên đề nghị thanh toán bằng kỳ phiếu ngân hàng 12 tháng có mệnh giá 200 trd , lãi suất 12%/năm nhận lãi trước , số kỳ phiếu phát hành ngày 01/09/N . DN đồng ý và tiến hành giải pháp thu nợ trên .

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 28, 2016

account_box admin

One thought on “Cả nhà giúp e định khoản nv này với ạ :31/10 Đến thời hạn thu nợ khách hàng C s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *