Tình hình em vừa nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội về việc kiểm tra tình hì…

– Tình hình em vừa nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội về việc kiểm tra tình hình đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp. Công ty em thành lập năm 2015, em đăng ký đóng bảo hiểm cho NLĐ luôn, BHXH không yêu cầu đăng ký thang bảng lương gì hết, nên em cũng chưa đăng ký với phòng lao động. Bây giờ họ yêu cầu xem thang bảng lương, bảng đăng ký lao động với phòng lao động xã hội. DN chưa đăng ký thì bị phạt thế nào các anh chị ai có kinh nghiệm cho em biết nhé !

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 26, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Tình hình em vừa nhận được công văn của Bảo hiểm xã hội về việc kiểm tra tình hì…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *