cấp cứu ạ, em đăng ký tk ngân hàng điện tử lên sở kế hoạch đầu tư mà bị lỗi hiện…

– cấp cứu ạ, em đăng ký tk ngân hàng điện tử lên sở kế hoạch đầu tư mà bị lỗi hiện lên là: Người ký số công cộng/ người xác thực( thông tin về người ký số công cộng/ người xác thực hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh là bắt buộc. em phải làm thế nào ạ. mai hạn chót rồi ạ, cảm ơn mọi người ạ

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 25, 2016

account_box admin

2 thoughts on “cấp cứu ạ, em đăng ký tk ngân hàng điện tử lên sở kế hoạch đầu tư mà bị lỗi hiện…”

  • Khi tạo xong tài khoản thì phải vào Quản lý thông tin cá nhân>Thay đổi thông tin cá nhân> phần chi tiết đăng nhập để nguyên> Phần thông tin về cá nhân thì là tên người đứng đầu DN> Sau khi điền xong thì Scan màu CMT của GĐ vào 1 mặt rồi đính kèm lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *