anh chị nào nộp bc tình hình lao động 6 tháng chưa cho e mẫu chuẫn với a. gấp lắ…

– anh chị nào nộp bc tình hình lao động 6 tháng chưa cho e mẫu chuẫn với a. gấp lắm ạ. bữa e có tải mẫu của nhóm cho mà nộp kêu k đúng..!! help

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 25, 2016

account_box admin

2 thoughts on “anh chị nào nộp bc tình hình lao động 6 tháng chưa cho e mẫu chuẫn với a. gấp lắ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *