mọi người ơi, bên mình đóng bảo hiểm tháng 11 rồi, mà bên bảo hiểm họ thông báo …

– mọi người ơi, bên mình đóng bảo hiểm tháng 11 rồi, mà bên bảo hiểm họ thông báo tháng 11 chưa đóng, còn tháng 10 thì thiếu tiền, giám đốc nói đối chiếu lại số bảo hiểm đã nộp từ đầu năm, giờ phải làm thế nào mọi người giúp mình với

Tips 1
Các bạn có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 24, 2016

account_box admin

3 thoughts on “mọi người ơi, bên mình đóng bảo hiểm tháng 11 rồi, mà bên bảo hiểm họ thông báo …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *