Mọi người cho mình hỏi khoản tiền nhận trước của khách hàng có phát sinh chi phí…

– Mọi người cho mình hỏi khoản tiền nhận trước của khách hàng có phát sinh chi phí chuyển tiền thì chi phí đó ghi nhận vào thời điểm nhận trước tiền hay thời điểm ghi nhận doanh thu.

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 23, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi khoản tiền nhận trước của khách hàng có phát sinh chi phí…”

  • Hỏi hơi khó à :). Vì khoản chi phí này phát sinh không phải do chi phí đó tạo ra doanh thu mà phát sinh trong quá trình hoạt động thường ngày của doanh nghiệp. Cho nên chi phí chuyển khoản trên được hạch toán vào thời điểm phát sinh chi phí. Em thử nghỉ đơn giản đi nếu chi phí đó phát sinh sau thời điểm ghi nhận doanh thu thì sao? Có nghĩa là khách hàng trả tiền sau khi đã ghi nhận doanh thu rồi đó 🙂 Tính chất cũng tương tự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *