Có câu hỏi như vầy:"Uỷ nhiệm chi tự in ra mà sai tên người nhận, còn về phần di…

– Có câu hỏi như vầy:
“Uỷ nhiệm chi tự in ra mà sai tên người nhận, còn về phần diễn giải vẫn khớp với sổ hạch toán chi tiết của ngân hang
Anh chị cho em hỏi em có phải in lại không? Vì em mới vào làm, mà chị kế toán cũ in sai toè loe từa lưa, giờ in lại cũng rất mất thời gian.

Tips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 23, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Có câu hỏi như vầy:"Uỷ nhiệm chi tự in ra mà sai tên người nhận, còn về phần di…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *