Mọi người oi cho minh hỏi, xuất một hóa đơn cho.nhiều hợp đồng cùng môt khách hà…

– Mọi người oi cho minh hỏi, xuất một hóa đơn cho.nhiều hợp đồng cùng môt khách hàng nhưng khác ngày tren hợp dồng dc k moi người

Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 19, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người oi cho minh hỏi, xuất một hóa đơn cho.nhiều hợp đồng cùng môt khách hà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *