Mọi ng cho mình hỏi chút mình khai thuế gtgt hàng mua vào là vé may bay sau khi …

– Mọi ng cho mình hỏi chút mình khai thuế gtgt hàng mua vào là vé may bay sau khi tính thuế xong thì phía dưới nó có thêm phí sân bay thì phí đó mình đưa vào giá chưa thuế luôn hay ntn vậy các ac???

Tips 1
Cả nhà có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 19, 2016

account_box admin

5 thoughts on “Mọi ng cho mình hỏi chút mình khai thuế gtgt hàng mua vào là vé may bay sau khi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *