mình đã nộp trực tuyến tờ khai thuế nhưng sao vẫn chưa nhận được thông báo. ai c…

– mình đã nộp trực tuyến tờ khai thuế nhưng sao vẫn chưa nhận được thông báo. ai có nộp bằng cách này chưa ạ

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 19, 2016

account_box admin

4 thoughts on “mình đã nộp trực tuyến tờ khai thuế nhưng sao vẫn chưa nhận được thông báo. ai c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *