Cả nhà cho e hỏi. Thuê ngoài gia công cho sang Nợ 621 sau Đó mới kết chuyển sang…

– Cả nhà cho e hỏi. Thuê ngoài gia công cho sang Nợ 621 sau Đó mới kết chuyển sang 1541 có được không ạ. Năm 2015 bạn kết cũ bạn ý ht vậy. Cty e vừa sx vừa thuê ngoài gia công ạ

Tips 1
Cả nhà có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 19, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi. Thuê ngoài gia công cho sang Nợ 621 sau Đó mới kết chuyển sang…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *