Cả nhà ơi cho e hỏi. Bây giờ cty e đang đồng sở hữu giữa 2 sếp. Doanh …

– Cả nhà ơi cho e hỏi. Bây giờ cty e đang đồng sở hữu giữa 2 sếp.
Doanh thu 1 phần ko xuất hóa đơn nên e đang phân vân nên dùng tài khoản cá nhân hay tk của cty luôn nhưng mình ko đk số tk đó với cơ quan thuế.
Anh chị nào có kinh nghiệm giúp e với

Tips 1
Anh chị có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 19, 2016

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi cho e hỏi. Bây giờ cty e đang đồng sở hữu giữa 2 sếp. Doanh …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *