Bên em có ký hợp đồng với 1 tổ chức nước ngoài để họ sang đánh giá chứng nhận ch…

– Bên em có ký hợp đồng với 1 tổ chức nước ngoài để họ sang đánh giá chứng nhận cho bên em. Hợp đồng không ghi rõ bên em phải chịu các loại thuế, nhưng thực tế bên em có phải nộp các loại thuế đó thay cho họ? Vậy:
– Các anh chị cho em hỏi là em phải nộp những loại thuế gì, thời hạn nộp như thế nào, làm những tờ khai thuế gìan, hạn nộp tờ khai là khi nào, và thuế suất mỗi loại là bao nhiêu ạ?
– Hợp đồng không nêu rõ bên em phải nộp thay họ các khoản thuế như vậy thì các chi ph thuế đó bên em có được tính vào chi phí được trừ không?

Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 19, 2016

account_box admin

6 thoughts on “Bên em có ký hợp đồng với 1 tổ chức nước ngoài để họ sang đánh giá chứng nhận ch…”

  • Bên bạn thuê một tổ chức nước ngoài đến đánh giá, trước hết tổ chức đó có được phép hoạt động tại Việt Nam hay không? Có được công nhận hay không?
    Sau khi xác định xong mới xác định đến các điều khoản thanh toán, các khoản đóng góp….

  • Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu),
    Trường hợp Công ty ký hợp đồng với tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ quản lý cho Công ty thì khi thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài, Công ty phải tính, khấu trừ, kê khai nộp thuế nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC để nộp vào Ngân sách Nhà nước. Khai thuế nhà thầu đối với hợp đồng là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày thanh toán tiền cho tổ chức nước ngoài. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

  • Thuế nhà thầu chú ý là nộp thay nhà thầu hay nhà thầu nước ngoài nộp trực tiếp để đky kịp ko trễ hạn. 3 days có mst nhà thầu. Nếu ko psinh thường xuyên thì kê khai theo từng lần cho tiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *