Chào các bạn. Mình mới làm thêm ở công ty vận tải hành khách tuyến cố định. Các …

– Chào các bạn. Mình mới làm thêm ở công ty vận tải hành khách tuyến cố định. Các bạn cho mình hỏi các loại chi phí bên vận tải hành khách tuyến cố định là những loại chi phí nào? Cách viết hóa đơn đầu ra cho một đầu xe với ạ. Bạn nào có file kế toán bằng Exel của loại hình doanh nghiệp này thì cho mình xin với nhé. Mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 17, 2016

account_box admin

One thought on “Chào các bạn. Mình mới làm thêm ở công ty vận tải hành khách tuyến cố định. Các …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *