Anh/ chị cho em hỏi , có thông tư nào hướng dẫn chuẩn mực VAS 17 ( thuế TNDN hoã…

– Anh/ chị cho em hỏi , có thông tư nào hướng dẫn chuẩn mực VAS 17 ( thuế TNDN hoãn lại) không ạ, em xin chân thành cảm ơn.

Tips 1
Các bạn có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 17, 2016

account_box admin

2 thoughts on “Anh/ chị cho em hỏi , có thông tư nào hướng dẫn chuẩn mực VAS 17 ( thuế TNDN hoã…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *