Cho em hỏi là hàng tồn kho bị cháy không bán được nữa thì bút toán để ghi giảm g…

– Cho em hỏi là hàng tồn kho bị cháy không bán được nữa thì bút toán để ghi giảm giá trị hàng tồn là như thế nào ạ. Có ghi tăng giá vốn hàng bán và giảm hàng tồn kho ko ạ?

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 15, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *