Mọi người cho e hỏi cty e kinh doanh vận chuyển hàg hoá, cty e ký hợp đồg thuê t…

– Mọi người cho e hỏi cty e kinh doanh vận chuyển hàg hoá, cty e ký hợp đồg thuê tài xế chạy thời vụ báo cáo tc cuối năm e khai chi phí lươg 80tr vậy mẫu 05 kk/tncn e có phải nộp không và phải kê khai nộp như thế nào mọi ng giúp e vs ạ

Tips 1
Các bạn có thể bàn luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 14, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho e hỏi cty e kinh doanh vận chuyển hàg hoá, cty e ký hợp đồg thuê t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *