Không còn nhà để cho thuê nên không có nghĩa vụ khai thuế, vậy huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế được không?

Không còn nhà để cho thuê nên không có nghĩa vụ khai thuế, vậy huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế được không?

Tôi không còn nhà để cho thuê nên tôi không có nghĩa vụ khai thuế, tôi muốn huỷ giao dịch điện tử với cơ quan thuế được không?

Trả lời:
Để ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế NNT thực hiện các bước như sau:

– NNT thực hiện truy cập vào Cổng TTĐT, thực hiện chức năng ngừng giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế theo mẫu số 03/ĐK-TĐT.

– NNT nhập mã xác thực OTP (do Cổng TTĐT gửi đến số điện thoại của NNT) để gửi khai báo yêu cầu đăng ký ngừng giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử đến Cổng TTĐT.

local_offerevent_note November 14, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *