Mọi người cho em hỏi:Tháng trước cty em vẫn đóng BH mức 3.450.000 tháng 10 bên …

– Mọi người cho em hỏi:
Tháng trước cty em vẫn đóng BH mức 3.450.000 tháng 10 bên em có tăng mức đóng lên 3.550.000 thế e có phải làm thủ tục gì để báo cho bên BH không hay chỉ việc báo thay đổi lương qua mạng kê khai thôi ạ

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 12, 2016

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *