Cả nhà ơi ! Cho em hỏi với ạEm mới làm về bảo hiểm nên nhiều cái em không biế…

– Cả nhà ơi ! Cho em hỏi với ạ

Em mới làm về bảo hiểm nên nhiều cái em không biết. Mong anh chị giúp đỡ em.
Tháng 10/2016 em có báo tăng 2 lần. Lần 1 tăng 1 người, lần 2 tăng 5 người và kết quả là đều thành công nhưng em không hiểu sao khi bảo hiểm gửi về cho em mẫu C12 thì chỉ báo tăng 01 người. Trường hợp này của em có cần liên hệ lại với cán bộ bảo hiểm không ạ?Tips 1
Các bạn có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 12, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà ơi ! Cho em hỏi với ạEm mới làm về bảo hiểm nên nhiều cái em không biế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *