mấy bạn ơi, cho mình hỏi giấy này là gì vậy mọi người :))…

– mấy bạn ơi, cho mình hỏi giấy này là gì vậy mọi người :))Tips 1
Cả nhà có thể trao đổi tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 11, 2016

account_box admin

8 thoughts on “mấy bạn ơi, cho mình hỏi giấy này là gì vậy mọi người :))…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *