HÓA ĐƠN MÀU MÈ Giả sử DN muốn in hóa đơn với liên 01 màu xanh hay màu vàng có …

– HÓA ĐƠN MÀU MÈ

Giả sử DN muốn in hóa đơn với liên 01 màu xanh hay màu vàng có đươc không các bạn ?

10.11.2016*nddbao

#nddbaoTips 1
Anh chị có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 11, 2016

account_box admin

8 thoughts on “HÓA ĐƠN MÀU MÈ Giả sử DN muốn in hóa đơn với liên 01 màu xanh hay màu vàng có …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *