Chào cả nhà:Bên mình có bạn nào chuyên về kế toán xây dựng tư vấn mình chút:Cô…

– Chào cả nhà:
Bên mình có bạn nào chuyên về kế toán xây dựng tư vấn mình chút:
Công ty mình ký hợp đồng xây dựng khách hàng ứng trước 30% và bên mình đã xuất hoá đơn, vậy mình định khoản như thế nào là đúng nhỉ.
Cảm ơn cả nhà .

Tips 1
Cả nhà có thể thảo luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 11, 2016

account_box admin

25 thoughts on “Chào cả nhà:Bên mình có bạn nào chuyên về kế toán xây dựng tư vấn mình chút:Cô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *