chào mọi ngườimình có điều muốn hỏi ah. mình mới mở công ty được 2 tháng doanh …

– chào mọi người
mình có điều muốn hỏi ah. mình mới mở công ty được 2 tháng doanh thu 100tr/ tháng nhưng đầu ra thì rất ít giờ mình muốn có đầu ra để cho khỏi đóng thuế cao thì làm cách nào ah? giúp mình với

Tips 1
Anh chị có thể bàn thảo tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 10, 2016

account_box admin

23 thoughts on “chào mọi ngườimình có điều muốn hỏi ah. mình mới mở công ty được 2 tháng doanh …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *