Anh chị cho em hỏi: muốn hóa đơn đầu vào chi phí nhân công nvl, máy thi công hợ…

– Anh chị cho em hỏi: muốn hóa đơn đầu vào chi phí nhân công nvl, máy thi công hợp lý cho công trình xây dựng thì căn cứ vào dự toán hay khối lượng theo hồ sơ thanh toán à, em cùi quá :(. Anh chị nào chỉ bảo hướng dẫn em với.

Tips 1
Các bạn có thể đàm luận tình huống này, bằng cách gửi bình luận ở cuối bài.
Tips 2

Nguồn sưu tầm: Internet

 

local_offerevent_note November 10, 2016

account_box admin

3 thoughts on “Anh chị cho em hỏi: muốn hóa đơn đầu vào chi phí nhân công nvl, máy thi công hợ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *